• .

M.S. VII. ASIRDA HİCAZ BÖLGESİNDEHASTALIK ALGILAMALARI VEHZ. PEYGAMBER’İN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DEĞİŞİM

İslam inancının temel referans kaynakları olan Kur’an ve Hz. Peygamber’in sözleri (hadisleri) incelendiği zaman, getirdiği ilkeleriyle İslam’ın insan hayatını çepeçevre kuşattığı; hayatın her bir ayrıntısına varıncaya kadar o konuda bir şeyler

söylediği, teklif ve önerilerde bulunduğu ve kendi bütünlüğü içinde hayata dair bir algılama biçimi ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Biz bu makalemizde “hastalık” olgusunun İslâm inancı açısından nasıl algılandığını incelemeye çalışacağız. Bu incelememizde İslâm’ın ilk muhatapları olan Hicaz Bölgesi insanının o dönemdeki “hastalık” algılamasının nasıl olduğunu, Hz. Peygamber’in İslâm inancıyla bu algılama biçimi üzerinde ne tür bir algılama biçimi teklif ettiğini araştıracağız. Konuya girmeden önce, M.S.VII. asırda Hicaz Bölgesinin coğrafî ve kültürel yapısı hakkında genel bir bilgi verelim.


Hicaz Bölgesinin Coğrâfî ve Kültürel yapısı:


"Hicaz", kelime olarak "sed ve sınır" manasına gelir.2 "Asya kıtasının güneyindeki üç büyük yarımadadan biri olan, batıda bulunan Arabistan yarımadası üzerinde bulunur. Arabistan yarımadası, batıda Kızıldeniz; doğuda Basra Körfezi, Umman denizi; güneyde Hint okyanusu ile çevrilmiştir. Kuzey sınırının tespitinde herkes müttefik olmayıp, bazılarına göre Fırat havalisine kadar götürülmektedir".3 Kızıldeniz boyunca uzanan batı Arabistan, başlıca iki kısma ayrılır: Hicaz ve Yemen.


"Necid yüksek yaylaları ile, "tihame" alçak ovaları arasında bir sed şeklinde yükselen arazi yapısına sahip olan bölge, Hicaz; Sprenger, Grekler ve Romalıların "Mesud Arabistan" diye tercüme ettikleri" Necran ve Umman arası geniş bölge, Yemen olarak bilinir .Devamı...


3 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat