• .

KURBANLARIMIZ KURBİYETİMİZE VESİLE OLSUN


Kurban kelimesi, kendisiyle Allah'a yakınlık sağlamak, yani ibadet (kurbet) amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Tarih boyunca hemen hemen her toplumda kurban ibadetinin var olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerlm bu gerçeği, "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine nzık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. "[1] âyetiyle dile getirmektedir.


İslam öncesi Câhiliye toplumunda da var olan Kurban ibâdeti, ibâdet olma vasfını kaybetmiş, putlara tapınmanın gereklerinden biri olarak kabul edilmiştir.


Câhiliye Arapları, belli zamanlarda veya önemli kabul ettikleri olaylar vesilesiyle gerek Kâbe’deki gerekse Mekke’nin diğer bölgelerinde ve Mekke dışındaki putlarının yanında mâbede olan saygılarını, putlara olan bağlılıklarını göstermek, onlara yakınlaşmak gayesiyle deve, sığır, koyun, ceylan gibi hayvanları keserek kanını onların üzerine döker, kurbanı parçalayıp bu dikili taşların üzerine bırakır, yırtıcı hayvanların ve kuşların yemesini beklerlerdi.[1] Hac,34

Devamı(pdf)

Kurban
.pdf
Download PDF • 204KB
11 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat