• .

KUR’AN ve SÜNNET’LE ŞEKİLLENEN HAYAT

En son güncellendiği tarih: May 5


Dini temel referans kaynakları iki tane olup bunlar Kur’an ve Sünnet’tir. Biliyoruz ki Kur’an yüce Rabbimizin buyruklarını ihtiva etmektedir. Sünnet ise, Kur’an’ın Peygamberimizin hayatıyla yaşanmış bir tefsiridir. Bir başka ifadeyle Kur’an, Sünnetle pratik hayata geçmiştir. Bu münasebetle, Kur’an ve Sünneti birlikte –bir bütünlük içinde – okuyup anlamaya çalışmak gerekmektedir. Müslümanın hayatı Kur’an ve Sünnet’le şekillenmiş ve bir anlam kazanmıştır. Hayatın Kur’an ve Sünnet tarafından şekillenmesi ne demektir, bu cümle bize neyi ifade etmektedir? Bunu tahlil ederek konuyu anlamaya çalışalım. Hayat nedir ? Pek fazla felsefî derinliklere girmeden şöyle tarif etmemiz mümkün: “Hayat, bir canlının canlılık özelliklerini devam ettirebilmesi için doğumdan ölüme yapmış olduğu tüm faaliyetlerine denir.”


Allah Taâlâ, tüm varlıkları, kendi özel durumları içinde yaratmış, bir düzen ve nizama koymuştur. “O (Allah), her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.”(Furkan (25),2 ) Kur’an, işte bu ilk yaratılış biçimi için Fıtrat kelimesini kullanıyor. Fıtrat kelimesi, “yarmak, ikiye ayırmak, yaratmak, icad etmek” mânâlarına gelen (Fa-tara) kökünden isim olup “yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş” anlamında kullanılır. Yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizaç, Peygamberlerin sünneti, Kâlb-i selim, âdetullah. Ayrıca hilkat, tabii eğilim, hazır olmak, huy, cibilliyet, içgüdü, istidât gibi manalara da gelir. Buna göre, fıtrat, ilk yaratılış ânında varlık türlerinin temel yapısını, karakterini ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumunu belirtir.2 Kur’an’da bu şöyle ifade edilir: "Sen Hakka yönelerek kendini, Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Zira Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler"Devamı ..


7 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat