• .

İSLAM’DA HELAL HARAM İNANCI

“Helal-haram” inancı, İslam akidesinin tevhidden sonra en önemli, en temel ilkelerinden biridir. Bu inanç, müslüman bireyin sahip olduğu dünya görüşünü yansıtır. Müslüman, hayata ve olaylara bakarken, hep bu pencereden bakar. Helal-haram ölçüsü içinde hayatı yaşamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Helal-haram ölçüsü, müslümanın hayatında en belirleyici bir özellik taşır. O ölçüye uyduğu sürece hayatı anlam kazanır, mutlu olur veya o ölçüyü terk ettiği sürece de mutsuz ve rahatsız olur. Çünkü helal-haram inancına sahip olmak, Müslüman için bir kimliktir. Pek çok Kur’an âyetinde ve Hz.Peygamber(s.a.v)’in hadislerinde Helal-haram konusu üzerinde özellikle durulmuş, müslümandan inançtan, amele; düşünceden davranışlara varıncaya kadar hayatının her ayrıntısında ona özen göstermesi gerektiği istenmiştir. Peki bu derece önemli olan “Helal Haram” kavramları neyi ifade eder? Mâhiyeti nedir ve niçin önem verilmiştir?

Helal, Allah tarafından yapılmasına izin verilen şeydir. “Allah ve Rasûlünün bir şeyin helal olduğunu belirtmesi veya işlenmesinde günah olmadığını bildirmesi, o fiilin helal olduğunu gösterdiği gibi, o fiil veya şeyin yasaklandığına dair bir delil bulunmaması da helal olduğunu gösterir. Zaten eşyada aslolan helal oluşudur. Buna göre bir şey, dinin açık bir hükmüne, yasağına ve ilkesine aykırı olmadıkça helaldir, meşrûdur. Allah, iyi, temiz ve insan sağlığına yararlı olan şeyleri helal; pis, kötü ve zararlı olan şeyleri de haram kılmıştır. Devamı..

2 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat