• .

DÎNÎ-MÂNEVÎ HALK İNANÇLARI ÜZERİNE

Ülkemiz, gerek coğrafi konumu gerekse sosyo-kültürel özellikleri itibariyle kültürlerin harman olduğu yerdir. Bir çok medeniyete beşiklik etmiş, onların, bağrında gelişip boy atmasına imkan sağlamış, yurt olmuş, vatan olmuş, seçkin insanlar, bilge kişiler yetiştirmiş, insanlarının inançlarıyla, irfânıyla, ahlâkıyla töresiyle, folkloruyla her şeyiyle güzel, cennet misal bir yurttur.


Toprağın üstü kadar altı da ayrı bir güzellik ve zenginlikle doludur. İstiklal şairimiz Mehmet Akif, İstklal marşında bunu ne güzel ifade eder: Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan da şühedâ Bu yazımızda şu cennet vatanımızın insanlarının sahip oldukları dinî-mânevî inançlarından, halk inançlarından bahsetmek istiyorum. Günümüzün sosyolojik anlayışına göre, sosyal müessese ve olaylar, karşılıklı etkileşime sahiptirler; aralarında tek yönlü bir tesirden bahsedilmemektedir.1 Din Sosyolojisinin kurucularından Max Weber de, bütün sosyal müesseselerin karşılıklı tesirlerini benimser. Ona göre, idârî, hukûkî, iktisâdî ve ekonomik münâsebetlerde dinin tesiri olduğu gibi, bunların da din üzerinde tesirleri vardır.2 Binâenaleyh kültürün de dine, dini hayata, dini müesseselere ve dine bağlı değer hükümlerine tesiri söz konusudur.Devamı ..

2 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat