• .

CİBRİL HADİS BAĞLAMINDA İSLÂM’IN RUHU


İslâm Dini, ferdin toplum içinde uyumlu, güvenilir ve hoşgörülü olmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler getirdiği gibi, onun Yaratıcı ile olan münasebetini daha derinden hissetmesine hizmet edecek düzenlemeler de getirmiştir. Bu düzenlemeler, genel ilkeler halinde İtikâdî (düşünce ve inanç dünyası ile ilgili), Amelî (pratik hayat ve yaşam biçimiyle ilgili) ve Ahlâkî( davranış kuralları ve değer yargılarıyla ilgili) konularda toplanmıştır.Kur’an-ı Kerim âyetlerinde ve Hz. Peygamberin hadislerinde/sünnetinde detaylı bir şekilde anlatılan bu ilkeler, Cibrîl Hadisi diye meşhur olan şu hadisi şerifte mücmel olarak anlatılmıştır: Ömer bin Hattab (r.a) anlatıyor: Birgün Rasûlüllah (s.a.v) ile birlikte olduğumuz bir sırada, bembeyaz elbiseler içinde, simsiyah saçlı bir adam çıkageldi. Üzerinde uzak yoldan geldiğine ilişkin hiçbir belirti yoktu ve hiç birimiz de onu tanımıyorduk. Hz.Peygamber’in önüne diz çöktü, dizlerini O’nun dizlerine dayadı ve ellerini uylukları üzerine koyarak; “


-Yâ Muhammed ! (İslâm nedir? ) bana İslâm’ı anlat!” dedi.

O şöyle cevap verdi: "İslâm (teslimiyet), Allah’tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed’in O’nun Rasûlü olduğuna şehâdet getirmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan süresince oruç tutman ve eğer gidebilecek gücün varsa beytullah’ı haccetmendir.”


Adam, “Doğru söyledin”, dedi. Rasûlüllah’ı sorgulamasına ve arkasından da doğrusunu söylediği seklinde açıklamada bulunmasına şaşırmıştık. Sonra devamla: “İman nedir?” dedi.


Rasûlüllah (s.a.v), “İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Kıyâmet gününne ve iyisiyle kötüsüyle takdire(kadere) inanmak anlamına gelir” diye cevap verdi.


Doğru söylediğini belirtti ve arkasından da: “İhsan (güzel olan şeyi yapmak) nedir ?” dedi.


Rasûlüllah (s.a.v): “İhsan, Allah’a sanki O’nu görüyormuşsun gibi ibâdet etmendir; zira sen O’nu görmesen de O seni görür.” Buyurdu.


Sonra Adam, “Bana saatten(Kıyametten) haber ver !” dedi.


Rasûlüllah (s.a.v): “Bu konuda, soru sorulan, sorandan daha fazla bir şey bilmiyor” dedi.


Adam: “Peki , kıyametin işaretleri konusunda bir şeyler söyle” dedi.


Rasûlüllah (s.a.v) şöyle dedi: “Câriyenin hanımefendisini doğuracağını ve yalınayakların, çıplakların, yoksullarnın ve çobanların bina dikmekte birbiriyle yarışacaklarını göreceksin.”


Derken, adam uzaklaştı. Bir süre bekledikten sonra, Rasûlüllah (s.a.v) bana:


“-Soru soranın kim olduğunu biliyor musun Yâ Ömer ? dedi. Ben : “-Allah ve Rasûlü en iyisini bilir” dedim. Rasûlüllah (s.a.v): “ -O, Cebrâil’di, size dininizi öğretmek için geldi.” dedi.1


devamı..8 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat