• .

“Öldükten Sonra Tekrar Dirilme” İnancının Düşündürdükleri

“Öldükten sonra tekrar dirilmek” yâni “el-ba’sü ba’de’l-mevt” inancı Kur’ân ve Sünnet’in önemle üzerinde durduğu bir inanç. İnancı oluşturan iki temel olgu: Ölüm ve Diriliş. Birbirine zıd iki kavram. Bu iki kavram bize başka bir Kur’ânî kavramı daha çağrıştırıyor ki o da “imtihan” kavramı. Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah ölümü ve yaşamayı hanginiz daha güzel amel yapacak diye yarattı.” (Mülk, 2.)buyurmaktadır. “el-ba’sü ba’de’l-mevt” inancı bu âyetle birlikte düşünüldüğü zaman “el-ba’sü”= tekrar dirilmek, yaşanılan ve ölümle sona eren bir hayâtın (yâni amacı denenmek ve imtihan olan hayâtın) hesâbının görülmek üzere tekrar hayâta döndürülmesi olaydır. Dikkat çekilen husus ise, bu hesâbın görüleceği hayâtın ölümden sonra olmasıdır. Yâni “dünyâ” denilen kendine has özellikleri olan âlemdeki bir hayat acısıyla tatlısıyla, tüm husûsiyetleriyle yaşanacak, “ölümle” son bulacak, ondan sonra da Cenâb-ı Hakk’ın emriyle “âhiret” denilen, kendine has özellikleri olan başka bir âlemde, önceki yaşadığı hayâtın hesâbının verileceği bir hayâta geçilecektir. İslâmî literatürde bu hayâtın adı “Âhiret hayâtı”dır. Bu iki hayatla ilgili olarak pek çok âyet-i kerîmede dünyâ hayâtının geçiciliği, âhiret hayâtının ise daha hayırlı ve ebedî olacağı anlatılmakta; insanların âhiret hayâtı konusunda iknâ edilmeleri için örnekler verilmektedir.1 Hattâ bu dirilişin nasıl olacağı hakkında ayrıntı derecesinde bilgiler verilerek konunun önemine dikkat çekilmektedir.

5 görüntüleme

Profdralicelik.com | 2020 Akademik İlahiyat