Peygamberimizin (sav) Hz. Ömer(r.a)’a Nasihatleri

Hz. ÖMER (R.A)

Adı: Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-Kureşî el-Adevî
Babası: Hattab, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden. Mekke’nin Kureyş kabilesinin Beni Adiyy ailesindendi.
Annesi: Hanteme binti Hişamdır.
Doğumu: Fil Olayından on üç sene sonra Mekke’de doğmuştur. Kendisinden nakledilen bir rivayete göre o, Büyük Ficar savasindan dört yil sonra dünyaya gelmistir1 Baba tarafından soyu Câhiliye döِ neminde Kureyş kabilesinin sefâret işlerine bakan Adî b. Kâ‘b kabilesine ulaşır ve Kâ‘b b. Lüey’de Hz.Peygamber’in nesebiyle birleşir.2 Câhiliyye döneminde Mekke esrafi arasinda yer almakta olup, Mekke sehir devletinin sifare (elçilik) görevi onun elindeydi. Bir savas çikmasi durumunda karsi tarafa elçi olarak Ömer gönderilir ve dönüsünde onun verdigi bilgi ve görüslere göre
hareket edilirdi. Ayrica kabileler arasinda çikan anlasmazliklarin çözümünde etkin rol alir ve verdigi kararlar baglayicilik vasfi tasirdi.3
Künyesi: Ebu Hafstır.
İslâma girişi ve fazileti: Aşere-i mübeşşereden olan Hz. Ömer aynı zamanda vahiy kâtiplerinden ve Rasûlullah’ın en yakın sahâbîlerdendir. Kızı Hafsa ile Hz. Peygamber’in evlenmesi (3/625) onların bu dostluğunu daha da pekiştirmiti. Resûl-i Ekrem kendisiyle birçok konuda istişare ederdi. Onun baz gِ rülerinin nâzil olan âyetlerle teyit edildiِ i gِ rülmektedir. “Muvâfakat- Ömer” denilen bu âyetler arasında şarabın kesin biçimde haram kılınması4, Hz. Peygamber’in evine gelen kimselerle hanımlarının perde arkasından konuşmasının daha uygun olacğı 5, Kâbe’deki Makamİbrâhim’in namazgâh ittihaz ed ilmesi6 ve münafıkların reisi Abdullah b.Ubey b. Selûl’ün cenaze namazının kılınmaması gerektiiği7 gibi hususlar örnek olarak zikredilebilir 8 Rasulullah (s.a.v)’ın önemli kararlar alacağı zaman görüşlerine başvurduğu kimselerin başında Ömer (r.a) gelir. Onun ileri sürdüğü görüşler o kadar isabetliydi ki; bazı âyetler onun daha önce işaret ettiğine uygun olarak nâzil oluyordu.

   Resulullah (s.a. v) onun bu durumunu şu sözüyle ifade etmekteydi: “ALLAH, hakkı Ömer’in dili ve kalbi üzere kıldı” (9) “Muhakkakki şeytan senden korkar, yâ Ömer!” demiş,“Ey Allahım! Ömer’in kalbinden haset ve hastalıkları çıkar ve onu imana tebdil et”şeklinde dua etmiştir. Yazının Tamamı (pdf)