Hikmet Damlaları

“Besmele-i şerîfe ile başlanmayan her işin sonu kesiktir/nasipsiz olur.” (el-Câmiu’s-Sağir, II,92) Kur’ân’da Neml sûresi 30. âyetinin bir bölümü olan, İslâm’da gerek dünyâ gerek âhiretle ilgili olsun her önemli ve meşru bir işe başlarken mutlaka söylenmesi/okunması tavsiye edilen besmele, kültürümüzde “Besmele Çekmek” tabiriyle ifâde edilen, “Bismillahirrahmanirrahim” cümlesidir. “Allâh’ın (cc) Hz. Peygamber’e (sav) “Yaratan Rabbinin adıyla oku” âyetiyle öğrettiği bu edeb dersi, gerçekten de İslâm düşüncesinin en büyük prensibi olan bir noktaya işâret etmektedir ki o da, Allâh’ın (cc) gerçek varlık olduğu ve her varlığın varlığını O’ndan aldığı husûsudur. Zîra O (cc), bütün varlıkların başlangıcıdır ve her şey O’ndan başlar, her hareket O’nun adıyla olur.