Peygamberimizin Bazı Sahabilerine Yaptığı Nasihatler (HZ. EBÛ BEKİR(r.a))

    Hz.Peygamber (s.a.v)’in ashâbına zaman zaman özel nasihatlarda bulunduğunu kaynaklardan öğrenmekteyiz. Peygamber Efendimizin özelde ashabına yaptığı bu nasihatlar genelde tüm ümmeti / Müslümanları ilgilendirmektedir. Biz bu çalışmamızda peygamber Efendimizin ashab-ı kiram içinden bazılarına yapmış olduğu tavsiyelerden örnekler sunmaya çalışacağız. Bunu yazarken şöyle bir metod izlemeye çalışacağız: Önce Sahâbe-i kiram hakkında kısa bilgi vereceğiz.

HZ. EBÛ BEKİR(r.a)

’Doğum yeri ve yılı: Mekke -Fil yılından iki sene birkaç ay sonra 571’de Mekke’de dünyaya gelmiştir. Veya (d. 573 – ö. 23 Ağustos 634), peygamberimize peygamberlik gelmeden 38 yıl öncedir.

Baba adı:Ebû Kuhâfe/Osman bin Âmir

Annesinin adı: Ümmü’l-Hayr/ Selma binti Sahr

Adı: Abdullah bin Osman

Künyesi/Lakabı ve anlamları:

Ebû Bekir: Deve Yavrusu

Atîk:Ateşten kurtarılmış, âzâd edilmiş olan

Sıddîk:Hakikati tereddüt etmeden doğrulayan, tasdik eden (Sıddîk lakabını İsra/Miraç olayını kendisine haber eden dönemin müşriklerine “Eğer olayı bildiren peygamberse doğru bildirmiştir” şeklinde cevap vermesinden sonra almıştır.)[1]1

Zü’l-hilâl:Servetini Allah yolunda harcayan

Evvâh:Çok merhametli olan

Kabilesi: Teymoğulları/Mekke

Soyu: Hem baba hem anne tarafından, Mürre bin Ka’b’de ; Hz. Peygamber efendimizin soyu ile birleşir

Vefatı: Mîlâdî 23 Ağustos 634/Hicrî 22 Cemâziyelâhir 13’de Medine’de vefat etmiş, cenâze namazını Hz. Ömer (r.a) kıldırmşıtır. Hücre-i Saâdete Peygamberimizin yanına defnedilmiştir. Vefat yaşı: Miladî takvimle hesap edildiğinde 61; hicrî tavimle hesap edildiğind e 63’tür. Vefat sebebi ise hastalıktır.(İbn Sa’d, tabakat,III,203

 

   Said bin Müseyyeb’den nakledilmiştir; demiştir ki: (Birgün) Rasûlullah (s.a.v), sahâbîleriyle birlikte otururken bir adam Hz. Ebû Bekir(r.a)’a sözle sataştı. Hz. Ebû Bekir(r.a) ise ona karşılık vermedi. Biraz sonra (adam) onu ikinci defa yine sataştı. Hz.Ebû Bekir(r.a) yine sessiz kaldı. Sonra Hz. Ebû Bekir(r.a)’e üçüncü kez yine sataşınca Hz. Ebû Bekir yine sataştı da (ona gereken cevabı vermek suretiyle) ondan intikam aldı. Hz. Ebû Beki(r.a) böyle yapınca Rasûlullah ayağa kalktı. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir: – Ey Allah’ın Rasûlü, yoksa bana kızdınız mı? dedi. Rasûlullah (s.a.v) de:- “(O adam sana atıp tutmaya başlayınca senin adına ona cevap vermek üzere) gökten bir melek inip onun sana karşı söylediği sözleri yalanlamaya başladı. Sen ona karşılık vermeye başlayınca, (Melek gitti oraya) şeytan geldi. Bense şeytanın bulunduğu yerde oturmam” buyurdu.2  Yazının Tamamı (pdf)