Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri

    Aile, kısaca “anne-baba ve çocuklardan oluşan bir topluluk” olarak tarif edilir. Bu tarif, çekirdek aile diye bilinen toplumun en küçük sosyal kurumudur. Aile kurumu, insan hayatının tamamına yakınını kaplar. “Beşikten mezara kadar insanlar ömürlerinin /95’inden fazlasını aile içinde ve aile etrafında ve ailesi için harcarlar. Ferdin sosyal münasebetlere giriştiği ilk topluluk ailedir. Aile, sosyalleştirme, şahsiyet geliştirme fonksiyonunu ifa eden ve bu fonksiyonu koruyan sosyal bir ünitedir. Yeni kuruluşlar (kreş, yuva vb.) ailenin yerini hiçbir zaman tutamamışlardır.
   

    Bütün değer yargılar, milli duygular, toplumun iştiyakları hep aile yuvası içinde öğrenilir ve gelişir. Bunun için sevgili Peygamberimiz :    “Doğan her çocuk fıtrat üzere doğar. Annesi babası onu ya Yahudî ya Hıristiyan ya da Mecûsî yapar…” mübarek sözleriyle, ailenin çocuğun yetişmesindeki etkisine işaret etmişlerdir. Mutlu bir ailenin tasviri genel olarak şöyle çizilir ve bu özellikleri taşıyan ailelerin mutlu bir aile tablosu sergileyeceklerine inanılır:

1. Aile bireyleri arasında Karşılıklı sevgi
2. Aile bireyleri arasında Karşılıklı saygı
3.Güven duygusu/Aile sırları ifşa edilemez
4. Aile içi kararlarda istişare edilmesi
5. Aile bireyleri arasında katlanabilir kusurlara karşı sabır
6.Çocuklara karşı sevgi ve şefkat
7. Çocuklara karşı dini ahlaki, ilmi ve mesleki eğitimin hazırlanması
8.Çocuklar arsında adâletli davranma

   Şüphesiz eşler, aile yuvası içinde birbirlerine karşılıklı anlayış ve saygı içinde olacaklardır. Birbirlerinden razı ve memnun olacaklar; bu memnuniyetlerin birbirlerine karşı davranışlarıyla göstereceklerdir. Erkeklerin aile reis olarak aile işlerini düzenleme konusunda kavvam/ idareci durumunda olması, hiçbir zaman kadınları ikinci plana itilmesi anlamına gelmez ve gelmemelidir.  Devamı..