Prof. Dr. Ali ÇELİK

         Kütahya Merkez Ahiler köyünde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kütahya’da, Yüksek öğrenimini İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’nde tamamladı. 1986 yılında Diyânet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde IV. Dönem İhtisas kursunu (Arapça-Temel İslâm Bilimleri böl.) bitirdi. 1987 yılında Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Ens.’de Hadis Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans’ını; 1994 yılında Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enst.’de Hadis Anabilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı. Aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat fakültesinde Hadis Anabilim Dalında Yard. Doç. olarak göreve başladı. 1999 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne intisap etti. 2000 yılında Hadis Anabilim Dalında Doçent; 2006 yılında profesör oldu. 2006-2012 yılları arasında iki dönem dekan olarak idâri görevde bulundu. Eylül 2019’da 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanunu’nu 40/b maddesi uyarınca Dumlupınar Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görevlendirildi. 04.03.2020 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlık kararı ile Dumlupınar Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesine Dekan olarak atanmıştır.  Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış çok sayıda ilmî makale ve kitapları bulunmaktadır.